พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS ๕ steps รุ่นที่ ๕

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS ๕ steps รุ่นที่ ๕

 

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS ๕ steps รุ่นที่ ๕ รุ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว