บำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวดาราพร นิพนธ์วงศ์เลขา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0003 dsc_0005 dsc_0008 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0015 dsc_0016 dsc_0020 dsc_0022 dsc_0024 dsc_0029