ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

กรณีบรรจุจากบัญชี สอบแข่งขันการสอบท้องถิ่น จำนวน ๑๒ ราย ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

_DSC0328 _DSC0329 _DSC0330 _DSC0331 _DSC0332 _DSC0334 _DSC0335 _DSC0336 _DSC0338 _DSC0339