ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย และพนักงานจ้าง

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  พนักงานจ้างจำนวน ๒๖ คน

ในวันที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

 

_DSC0427 _DSC0428 _DSC0429 _DSC0442 _DSC0454