ปฐมนิเทศข้าราชการครู และพนักงานจ้าง

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครู พนักงานจ้างจำนวน ๒๑ คน

ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0294 _DSC0296 _DSC0298 _DSC0300 _DSC0302 _DSC0303 _DSC0304 _DSC0306 _DSC0307 _DSC0309 _DSC0312 _DSC0314