ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกกอล์ฟ  จำนวน ๖,๐๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกกอล์ฟ  จำนวน ๖,๐๐๐ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกกอล์ฟ