ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน ๘๐ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  จำนวน ๘๐ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์