เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ สำหรับโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ สำหรับโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ