เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกำหนดสอบวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ