ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ รายการ

  •  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยายพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเผลิงเเละหล่อลื่อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง