ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วชั้น ๓