ประชาสัมพันธ์งานทำบุญตักบาตรประจำปีของตลาดโรงเกลือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับผู้ประกอบการค้าในตลาดโรงเกลือ กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรประจำปีของตลาดโรงเกลือ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทั้งถวายผ้าป่าสามัคคี และจัดภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๘ รูป