ประชุมการจัดงานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗

นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมการกำหนดจัดงานวันราชสีห์สัมพันธ์ ๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0007DSC_0008DSC_0010DSC_0012DSC_0013 DSC_0014DSC_0017 DSC_0020