ประชุมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมการกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด          สระแก้ว

 DSC_0055DSC_0056DSC_0061 DSC_0066 DSC_0067-2 DSC_0068