ประชุมการจัดตั้งศูนย์รับเเจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์รับเเจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติการการเเพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานรับเเจ้งเหตุ และสั่งการสำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0059 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0078