ประชุมการจัดเตรียมกิจกรรมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓) นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมเพื่อดำเนินการจัดเตรียมกิจกรรมถวายอาลัย เเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ในการประชุมดังกล่าวมี นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด อบจ.สระเเก้ว และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดสระเเก้ว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

dsc_0047 dsc_0049 dsc_0051 dsc_0052 dsc_0055 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0061 dsc_0064 dsc_0065 dsc_0068 dsc_0069 dsc_0076 dsc_0078 dsc_0082 dsc_0084 dsc_0085 dsc_0087 dsc_0088