ประชุมการดำเนินงานและพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินฯ

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหารือกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ภายในจังหวัดสระเเก้ว เกี่ยวกับการดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0022 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0062 DSC_0063 DSC_0075 DSC_0077 DSC_0080 DSC_0086 DSC_0087 DSC_0088