ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประชุมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0271 _DSC0273 _DSC0274 _DSC0281