ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019