ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0001 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020