ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0022