ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016