ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0023