ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

dsc_0002 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0011 dsc_0015 dsc_0017 dsc_0019 dsc_0020 dsc_0023