ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประจำเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0459 _DSC0461 _DSC0462 _DSC0463 _DSC0464 _DSC0465 _DSC0466 _DSC0467 _DSC0468 _DSC0469 _DSC0471 _DSC0472