ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนธันวาคม

นายธนพล  รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

 

_DSC0114-2_DSC0115_DSC0116_DSC0117_DSC0119_DSC0140