ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่๑/๒๕๕๙

ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0019