ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0021 DSC_0025 DSC_0029 DSC_0032