ประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0001 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015