ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

 

 

DSC_0002 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0020 DSC_0021