ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง

และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

(ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008