ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานฯ

นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0056DSC_0046 DSC_0052 DSC_0057 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0071-2 DSC_0072 DSC_0076-2 DSC_0078DSC_0047 DSC_0049