ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

 DSC_0005 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0001 DSC_0002 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0007