ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033