ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ.ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว(ชั้น๓)

DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0013