ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพฯ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027