ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพฯ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0029 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0044