ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0046 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052