ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่านธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประธานสภาฯ ชั้น ๓

DSC_0001DSC_0007 DSC_0009DSC_0005