ประชุมคณะกรรมการและลงนามบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านอาชีวศึกษา (MOU) กับนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระเเก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0048 DSC_0054 DSC_0064 DSC_0068 DSC_0073 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0093 DSC_0099 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0111 DSC_0115 DSC_0122 DSC_0124 DSC_0127 DSC_0131 DSC_0134 DSC_0138 DSC_0147 DSC_0148 DSC_0151 DSC_0154 DSC_0158 DSC_0161 DSC_0164 DSC_0166