ประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
DSC_0012 DSC_0008