ประชุมจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เป็นประธานประชุมจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม) โดยมีกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจฯ ณ ห้องประชุมข้าราชการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0028DSC_0031DSC_0020 DSC_0021 DSC_0023DSC_0006-2 DSC_0011