ประชุมจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เป็นประธานประชุมจัดเตรียมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค ครั้งที่ ๓ (เพิ่มเติม) โดยมีกองกำลังบูรพา/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๑ ส่วนแยก ๑ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0011DSC_0018 DSC_0020 DSC_0026 DSC_0028DSC_0012 DSC_0013