ประชุมติดตามความคืบหน้าการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0014