ประชุมติดตามความคืบหน้าการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระเเก้ว

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0001 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0019