ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว