ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัด อบจ.สระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0001 DSC_0002 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0025 DSC_0026 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0050