ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0100 DSC_0104 DSC_0105 DSC_0110 DSC_0114 DSC_0120 DSC_0012 DSC_0016 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0034 DSC_0037 DSC_0040 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0047 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0055 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0071 DSC_0079 DSC_0082 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0096 DSC_0097