ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0029