ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0019 DSC_0022 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056